GJERDER

Når du skal sette opp et gjerde rundt tomta, er det viktig å ta hensyn til omgivelsene, men også husets stil. I rekkehusbebyggelse, eller eneboliger som ligger i rekke eller helt tett, er det også vanlig å benytte høye gjerder for avskjerming av uterom og kjøkkenhager.

Vi l everer prosjekter med høy kvalitet , tilapsset norske forhold.