PLANLEGGING

Vi vil sammen med deg skape gode uterom med utgangspunkt i stedets karakter og på naturens premisser.

Et skisseprosjekt kan være tilstrekkelig for en del prosjekter, mens andre prosjekter krever detaljerte byggeplaner, planteplaner og arbeidstegninger

Vi har god erfaring på ide- og prosjektutvikling. I løpet av arbeidsprosessen utnyttes også programvare til tre-dimensjonal prosjektering.